Novartis worldwide | kontakta oss | kontakta webmaster | hjälp

 

 

 

 

Behandlingsområden

Behandlingsområden

Neuroendokrina tumörer (NET)

Behandling

Behandling

Idag är kirurgi den enda behandling som kan bota patienter med neuroendokrin tumör genom att hela tumören tas bort. Alla andra behandlingsformer är palliativa, dvs. reducerande och lindrande. Om det inte går att ta bort hela tumören, tar man bort så mycket tumörvävnad som möjligt för att minska utsöndringen av hormoner. Detta görs därför att låga hormonnivåer ofta förbättrar symtomen och därför att risken för spridning till andra organ minskar.

De flesta patienter med neuroendokrin tumör får läkemedelsbehandling. Idag finns det två huvudtyper av biologiska läkemedel som används, interferon respektive somatostatinanaloger. Somatostatin är ett ämne som finns i kroppen och som hämmar frisättningen av hormoner och minskar utsöndringen av sekret i gallblåsan, tunntarmen och bukspottkörteln. Interferon finns också naturligt i kroppen. Det har en celldödande effekt och stimulerar immunsystemet. Båda läkemedlen injiceras, antingen av vårdpersonal eller av patienten själv.

Cellgifter, eller cytostatika, är en viktig behandling för patienter med NET vars tumör växer snabbt, dvs. har en hög ki-67. Vid exempelvis NET i bukspottkörteln består läkemedelsbehandlingen av cytostatika eller så kallade målriktade läkemedel. De målriktade läkemedlen verkar i huvudsak genom att strypa blodtillförseln till tumören samt hämmar tillväxten och celldelningen. Ett av läkemedlen hämmar även den så kallade cellmetabolismen.

 

Frågor om våra läkemedel?

Frågor om våra läkemedel?

Kontakta vår avdelning för medicinsk information!
08-732 32 00

Telefontider:
09.00 - 15.00

Kontakta oss

Kontakta oss

Har du frågor om Novartis?

Våra läkemedel

Våra läkemedel

Novartis utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel.

 

Dessa sidor innehåller information riktad till vårdpersonal.
Genom att klicka på "Ja" bekräftar du att du är vårdpersonal.
Ja Nej