Homepage

Novartis vill förbättra den globala hälsan och bidra till ett friskare samhälle och en välmående miljö.
Starka värderingar definierar vår kultur och hjälper oss att genomföra Novartis strategi i linje med vår ...
Genom att söka vetenskaliga innovationer arbetar vi för att kunna erbjuda patienter nya och bättre ...

Explore Novartis

Bland våra produkter finns receptbelagda läkemedel, generiska läkemedel, cancerläkemedel och ögonläkemedel